"Wanneer je de vrijheid voelt om jezelf
te zijn én de kans krijgt om te groeien...

Dan kun je stralen!"

De vrijheid voelen om jezelf te zijn en de kans krijgen om te groeien, dat gun ik iedereen! Voor kinderen extra belangrijk zodat zij een goede basis kunnen leggen en zich kunnen ontwikkelen tot een zelfbewust, veerkrachtig en evenwichtig persoon.

Wanneer kinderen een chronische aandoening hebben of langdurige onverklaarbare lichamelijke klachten ervaren, vormt dit een extra uitdaging doordat zij vaker te maken krijgen met teleurstellingen en belemmeringen in hun jonge leven. Hun geduld, (zelf)vertrouwen, veerkracht, discipline en flexibiliteit worden regelmatig op de proef gesteld. Accepteren en leren omgaan met een aandoening en de klachten die je ervaart heeft impact op het zelfvertrouwen, het vertrouwen in je lichaam en de verbinding met jezelf. Dit heeft invloed op de relaties met anderen en de emoties en gevoelens die je ervaart ten opzichte van jezelf en anderen. Daarnaast kunnen onder andere door onbegrip of vervelende reacties vanuit de omgeving gevoelens ontstaan van eenzaamheid, onbegrepen voelen, frustratie en verdriet.

Herken je dat jouw kind….:

 • zich gefrustreerd, boos, verdrietig, angstig voelt als gevolg van de aandoening of de langdurige klachten die het heeft?
 • moeite heeft om de aandoening en/of de klachten te accepteren en hiermee te leren omgaan?
 • zich eenzaam en/of onbegrepen voelt?
 • moeite heeft om bepaalde emoties en gevoelens te uiten of onder woorden te brengen?
 • zich steeds vaker terug trekt en het moeilijk vindt om hierover te praten?
 • zich angstig en/of onzeker voelt?
 • stuit op onbegrip vanuit de omgeving en het lastig vindt hiermee om te gaan?
 • zich buitengesloten voelt door zijn/haar omgeving of gepest wordt op school?
 • minder aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten en/of zelf minder contact zoekt met hen?
 • zich belemmerd voelt door zijn/haar gezondheid?
 • een verminderd zelfvertrouwen heeft of dit aan het ontwikkelen is door omstandigheden?
 • piekert of zich zorgen maakt over zijn/haar toekomst?
 • heel gevoelig is of heel gevoelig reageert op situaties en/of last heeft van onverwerkte emoties die het bij zich draagt?

Door de verschillende en soms indrukwekkende of ingrijpende ervaringen die kinderen in hun jonge leven mee maken, kan de sociaal emotionele ontwikkeling onder druk komen te staan. Hierdoor kan het kind in een moeilijke periode terecht komen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in: moeite hebben om gevoelens en emoties te uiten of het lastig vinden om erover te praten, ontwijkend gedrag, gevoeliger reageren op situaties, zich steeds vaker terug trekken, minder zelfinitiatief nemen en/of het ontwikkelen van depressieve gevoelens.

Als ouder voel je je in dit soort situaties vaak machteloos en wil je jouw kind graag gelukkig zien met alles wat je in je hebt. Het is je dierbaarste bezit en je hebt er alles voor over om jouw kind te helpen. Je doet er alles aan, wat in jouw vermogen ligt, om de situatie te veranderen. Weet dat als je er als ouder niet uitkomt, je het niet alleen hoeft te doen. Om hulp vragen en hulp inschakelen is juist enorm moedig én waardevol!

Wat kan ik voor jullie betekenen?

Als kindercoach én ervaringsdeskundige ben ik er in het bijzonder voor kinderen met een chronische aandoening of kinderen die langdurige, onverklaarbare lichamelijke klachten ervaren in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Door middel van individuele coaching, ga ik samen met jouw kind op een positieve en laagdrempelige manier op zoek naar waar zijn/haar kwaliteiten liggen en ontdekt het nieuwe mogelijkheden. Hierdoor leert jouw kind zichzelf beter kennen en kan het (veer)krachtiger met situaties omgaan. 
Om kinderen vanuit eigen kracht bewust zelf keuzes te laten maken, is het van belang hun zelfvertrouwen en veerkracht te vergroten. Daarbij ga ik uit van de wijsheid die kinderen in zich hebben om de antwoorden te vinden die zij nodig hebben om anders met situaties in hun leven om te gaan.

Na het coachtraject zal jouw kind steeds meer innerlijke rust en zelfvertrouwen ervaren. De vrijheid voelen om zichzelf te zijn en te stralen juist om wie hij/zij is! Vanuit het leren denken én handelen in mogelijkheden, weer durven dromen en voluit te leven.

Met behulp van praktische tips en persoonlijke advies kan ik ook voor ouder(s) de ondersteuning bieden die nodig is om jouw kind op weg te helpen. Zo kunnen we er sámen voor zorgen dat het beter gaat!

Via het kennismakingsformulier, kun je mij benaderen om te overleggen of om een afspraak te maken voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar, kun je altijd contact met mij opnemen. Ik kijk graag naar wat ik voor jullie kan betekenen.

Kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurend traject en een laagdrempelige manier van hulpverlening met een oplossingsgerichte aanpak. 

Werkwijze

Met het vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we kort wat er speelt bij jouw kind en waar je als ouder tegenaan loopt.

Over mij

Mijn naam is Nicolette. Ik ben 35 jaar, getrouwd en moeder van een zoon en dochter. Al meer dan 15 jaar werk ik als pedagogisch medewerker in de zorg- en welzijnsbranche. 
In deze jaren heb ik al veel kinderen en ouders mogen ontmoeten en ondersteunen, wat ik vol overgave én met veel passie en plezier doe!

Mijn persoonlijke verhaal…
Ik kan mij niet herinneren dat ik me als kind goed heb gevoeld. Van jongs af aan ben ik veel ziek geweest.