Kindercoaching

Kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurend traject en een laagdrempelige manier van hulpverlening met een oplossingsgerichte aanpak. Er zijn steeds meer kinderen die thuis of op school problemen ondervinden met zichzelf en/of de omgeving en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling. Als kindercoach kan ik ondersteuning bieden bij diverse hulpvragen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Tijdens de coachsessies maak ik gebruik van verschillende methodieken zoals helpende gedachten kaartjes, spellen, therapeutische verhalen, kinderboeken met een achterliggende boodschap, spelmaterialen zoals duplo poppetjes of blokken, knutsel- en tekenmaterialen, ademhalingsoefeningen, etc. Dit zorgt ervoor dat het kind spelenderwijs eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt die hem/haar helpen om op andere manieren met het probleem of de situatie om te gaan.

Werkwijze

Vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch of per mail)

Met het vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we kort wat er speelt bij jouw kind en binnen het gezin. Bij interesse stuur ik een intakeformulier per mail toe en zullen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Ik wil je verzoeken om het intakeformulier in te vullen en minimaal twee dagen voor het intakegesprek naar mij te retourneren.

Intakegesprek met de ouder(s)

Het intakegesprek zal plaatsvinden bij jullie thuis, bij voorkeur met beide ouders (mocht dit mogelijk zijn). In overleg kijken we of jouw kind hierbij aanwezig is. Tijdens de intake zullen we de hulpvraag vaststellen en de wens die jij hebt voor jouw kind. Ook zal ik wat vragen met jou doornemen over jouw kind en het gezin zodat we naar aanleiding daarvan een plan van aanpak kunnen maken.

Coachsessies

In eerste instantie gaan we uit van vijf tot tien coachsessies, afhankelijk van hoe het traject verloopt, kijken we tijdens het (tussentijds) evaluatiegesprek of meerdere sessies nodig zijn. De coachsessies met jouw kind vinden plaats in mijn praktijk, waar alle materialen beschikbaar zijn. Ik ga in de eerste plaats met de hulpvraag van het kind aan de slag. Ik kijk naar wat er speelt bij jouw kind, hoe hij/zij het beste geholpen kan worden en welke benaderingswijze en methodieken daarbij passen. Mocht de hulpvraag anders zijn dan die van jouw kind, zal ik mij uiteraard ervoor inzetten om deze ook in de sessies mee te nemen.

Evaluatiegesprek met de ouder(s)

Het evaluatiegesprek zal net als bij het intakegesprek bij jullie thuis plaatsvinden. Na de eerste vijf coachsessies volgt een (tussentijds) evaluatiegesprek met de ouder(s) waarin ik terugblik op het proces en de vooruitgang van jouw kind. Samen bespreken we jouw bevindingen en bekijken we waar eventueel nog aan gewerkt moet worden. Naar aanleiding daarvan besluiten we of er nog meer sessies volgen of dat we het traject kunnen afronden. Ook ontvang jij tips en adviezen om jouw kind blijvend te ondersteunen.

Vertrouwelijkheid en privacy

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijke informatie over de coachsessies wordt alleen gedeeld met de ouder(s) na toestemming van het kind. Overleg of verslaglegging naar derden zal alleen plaatsvinden wanneer de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Vergoeding

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de kosten vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar. Wel kun je de gemaakte kosten aangeven bij bijzondere ziektekosten met de jaarlijkse belastingaangifte.

Betaling en afmelding

Na een gesprek of coachsessie wordt er direct afgerekend, middels een betaalverzoek die je van mij ontvangt. De factuur stuur ik je achteraf per mail toe. Afmelden kan tot 24 uur van tevoren zonder kosten. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

Coachtrajecten – Prijs op aanvraag
Kennismakingsgesprek                                                            
Intakegesprek 
Coachsessies 
Evaluatiegesprek (tussentijds/eind) 
Voorbereidingstijd, verslaglegging en materialen                 
De coachtrajecten zijn inclusief 21% btw.