Kindercoaching

Kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurend traject en een laagdrempelige manier van hulpverlening met een positieve en oplossingsgerichte aanpak. Er zijn steeds meer kinderen die thuis of op school problemen ondervinden met zichzelf en/of de omgeving en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling. Als kindercoach bied ik ondersteuning bij diverse hulpvragen voor kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. Tijdens de coachsessies maak ik gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Hierdoor kan het kind spelenderwijs eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken die helpend zijn en ervoor zorgen dat zij beter in staat zijn om op een krachtige manier met het probleem of de situatie om te gaan.

Werkwijze coachtraject


Vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch)

Met het vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we kort wat er speelt bij jouw kind en binnen het gezin. Bij interesse stuur ik een intakeformulier per mail toe en plannen we een afspraak in voor het intakegesprek.

Intakegesprek met de ouder(s)

Het intakegesprek vindt plaats bij jullie thuis, bij voorkeur met beide ouders (mocht dit mogelijk zijn). In overleg kijken we of jouw kind hierbij aanwezig is. Tijdens de intake zullen we de hulpvraag vaststellen en de wens die jij hebt voor jouw kind. Ook stel ik aanvullende vragen om een duidelijker beeld te krijgen van waaruit de hulpvraag is ontstaan. Naar aanleiding van het intake gesprek zal ik aangeven welk coachtraject het meest passend is.

Coachsessies

Ieder coachtraject start met vijf coachsessies, afhankelijk van welk coachpakket er is gekozen volgt daarna een tussentijds- of eind evaluatiegesprek. De coachsessies met jouw kind vinden plaats in mijn praktijk, waar alle materialen beschikbaar zijn. Ik kijk naar wat er speelt bij jouw kind, welke benaderingswijze en methodieken daarbij passen, volledig afgestemd op zijn/haar behoeften.

Evaluatiegesprek met de ouder(s)

Na de eerste vijf coachsessies is er een tussentijds- of eind evaluatiegesprek bij jullie thuis waarin ik terugblik op de coachsessies en het proces van jouw kind. Samen bespreken we de bevindingen en bekijken we waar jouw kind nog ondersteuning bij nodig heeft. Tijdens het gesprek ontvang je ook gerichte tips en adviezen ter ondersteuning voor thuis.
In het geval van het start pakket kunnen we meestal het coachtraject afronden. Mocht het start pakket niet voldoende zijn, kan het coachtraject worden verlengd met een aanvullend pakket.

Aanvullend pakket kiezen

Er bestaat altijd de mogelijkheid om het coachtraject te verlengen met een aanvullend pakket. Er kan gekozen worden voor het extra of complete pakket die o.a. meer coachsessies bevatten en een extra evaluatiegesprek. De kosten voor het start pakket zullen dan in mindering worden gebracht op het volgende factuur. Dit geldt ook wanneer je na het extra pakket, besluit om voor het complete pakket te gaan. De prijzen van onderstaande coachpakketten zijn inclusief 21% btw.

Pakketten en tarieven

Stralenderwijs
StaRt

€699,-

Stralenderwijs
extra

€999,-

Stralenderwijs compleet

€1199,-

Vertrouwelijkheid en privacy

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijke informatie over de coachsessies wordt alleen gedeeld met de ouder(s) na toestemming van het kind. Overleg of verslaglegging naar derden zal alleen plaatsvinden wanneer de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Betaling en afmelding

Na het intakegesprek ontvang je het factuur per mail. Voorafgaand aan de coachsessies wordt het factuur van het coachtraject voldaan. Afmelden voor een coachsessie of gesprek
kan tot 24 uur van tevoren zonder kosten. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren zonder duidelijke aanleiding, zal de gereserveerde tijd extra in rekening worden gebracht.

Vergoeding

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de kosten vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar. Wel kun je de gemaakte kosten aangeven bij bijzondere ziektekosten met de jaarlijkse belastingaangifte.